Wat is een onregelmatig werkwoord

Datum van publicatie: 04.03.2021

Zij kan Engels spreken. De t in de verleden tijd maakt geen deel uit van de stam, maar van de gedeeltelijk weggevallen uitgang -te n ; vgl.

Maar dat kun je er vaak bij denken.

Wij mogen naar de film. Andere klinkerwisseling voorheen Klasse 2a. Voltooid betekent: het is af, het is klaar, het is voltooid. Klasse 2a , onregelmatig. Van op geheel dezelfde manier vervoegde samengestelde werkwoorden wordt in deze lijst alleen het grondwoord tweede deel vermeld, tenzij de manier van vervoegen in de samenstelling afwijkt; afblijven , doorrijden en dergelijke woorden worden daarom niet apart vermeld, maar woorden als bekvechten en stofzuigen wel.

Jij mocht dat ook.

Jij wilt fietsen. Spelling :. Maar neigen voorover hellen is zwak. Ik zal dat doen. Oorspronkelijk klasse 3.

Ik weet niet of je dat wel wil. Losse nummers. Blijkens de t in zocht en gezocht oorspronkelijk zwak.
  • Ik kan hard fietsen.
  • Je kunt het lichamelijk.

Deze woorden beginnen met `onregelmatig`

Wat deze externe partijen met die cookies doen, is ons niet bekend. Maar als je schrijft, is dit mooier: Jij kunt hard fietsen. Hij is niet meer aan het zwemmen. Het sterke voltooid deelwoord wordt nog vaak gebruikt als bijvoeglijk naamwoord. En we gaan onregelmatige werkwoorden leren, zoals zijn - ik ben , hij is , ik was , ik ben geweest. Mama kookt het eten.

Jij wilt winnen.

Klasse 7half sterk. Werkwoorden als zweefvliegen, banksparen. Ik ken alle dieren op de boerderij. Verleden tijd is ontstaan door reduplicatie. De vormen hiervan verschillen onderling alleen met betrekking tot de -t of -d in de onvoltooid verleden tijd en het voltooid deelwoord.

Uitleg Onregelmatige werkwoorden

Werkwoorden met een zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord of een werkwoord als voorvoegsel krijgen soms een andere vervoeging of kunnen helemaal niet worden vervoegd. Kees zwemt. In de verleden tijd  verandert de klank.

Blijkens de d in leidenverleden tijd en voltooid deelwoord. Bij een stemloze medeklinker op het einde van de stam vervoegt men met een -t. Allerlei oefeningen met werkwoorden in de tegenwoordige tijd, ge- en ont.

Ik kan hard fietsen. De onbeklemtoonde voorvoegsels zijn be- legden en gelegd van oorsprong zwak. De vervoeging is altijd op de volgende manier: hebben nu toen ik heb had jij hebt had hij wat is een onregelmatig werkwoord had wij hebben hadden jullie hebben hadden zij hebben hadden Ik heb gehad.

Vaklokalen

Sommige werkwoorden hebben zowel een volledig zwakke als een volledig sterke of onregelmatige vervoeging , waarvan er meestal één later is ontstaan door analogie. Wij maken gebruik van cookies. Analytische Cookies Onzetaal. Jij kunt wel met de trein gaan.

Een ander onregelmatig werkwoord is worden. Voltooid betekent: het is af, onregelmatig, wilden en gewild oorspronkelijk zwak. In deze module gaan we sterke werkwoorden leren. Klasse 5het is klaar. Wij willen wat is een onregelmatig werkwoord drinken. Men wil dit toch niet. Blijkens de d in wouden. Zoals in: Me dunkt Oefening Klik hier om de oefening in de leermodule te doen.

Navigatiemenu

Sterk wil hier zeggen dat de onvoltooid verleden tijd een andere klinker krijgt in de stam dit verschijnsel noemt met ook wel een ablaut. In de standaardtaal uitsluitend regelmatig. Hij is bezig. Een heel onregelmatig werkwoord is zijn.

Je bent klaar met deze les. In de verleden tijd komt achter de ik-vorm - de of - te! Werkwoorden met een zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord of een werkwoord als voorvoegsel krijgen soms een andere vervoeging of kunnen helemaal niet worden vervoegd.

Deel dit artikel:


Gerelateerde materialen:

Discussies:
10.03.2021 06:59 Quirina:
Jij kan hard fietsen. Je zou mij helpen.